Badania nieniszczące NDT

Badania nieniszczące NDT w Royal Star Aero:
Firma   Royal-Star   wykonuje   badanie   nieniszczące   NDT, dzięki którym wykrywane są nieciągłości materiałowe, oraz oceniane są właściwości materiałów i pomiarów gabarytów obiektów    bez    wywoływania    zmian    ich    właściwości użytkowych.

Badania magnetyczno-proszkowe (MT) - przeprowadzane są w celu wykrycia nieciągłości na powierzchni lub  pod  powierzchnią  materiałów  ferromagnetycznych.  Jest  to efektywna  technika  wykrywania  nieciągłości  powierzchniowych a także podpowierzchniowych.

Badania penetracyjne (PT) - pozwalają wykrywać nieciągłości powierzchniowe w: materiałach nieporowatych, częściach lub wyrobach odlewanych, odkształcanych plastycznie, spawanych, lutowanych, stanie surowym bądź już obrabianych.

Badania metodą prądów wirowych (ET) - Metoda prądów wirowych jest metodą powierzchniową. Badane mogą być tylko wyroby metalowe generalnie na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów.