Strona główna

<< <  Strona 12 z 16  > >>

Wyniki postępowania ofertowego

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego
internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI ROYAL-STAR”

ROYAL-STAR Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji

ROYAL-STAR Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI ROYAL-STAR” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.