Strona główna

<< <  Strona 16 z 19  > >>

ROYAL-STAR Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji

ROYAL-STAR Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI ROYAL-STAR” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

Najnowsza realizacja: Agregat wody lodowej z modułem hydraulicznym w wersji Split

Najnowsza realizacja:  Agregat wody lodowej z modułem hydraulicznym w wersji Split

Urządzenie AWLRS 20kW zostało opracowane z myślą o instalowaniu wewnątrz budynków z uwzględnieniem  warunków panujących w halach przemysłowych oraz minimalnego zapotrzebowania na miejsce posadowienia.