Aktualności

ROYAL-STAR Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji

ROYAL-STAR Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach projektu „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI ROYAL-STAR” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Royal-Star Sp. z o.o.

Zał. nr 1 - Wzór formularza ofertowego
Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań
Zał. nr 3 - Wzór dokumentu Plan realizacji usługi
Zał. nr 4 - Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie udokumentowanego doświadczenie
Zał. nr 5 - Zakres minimalny umowy warunkowej z wykonawcą usług doradczych
Zał. nr 6 - Standard tworzenia modelu internacjonalizacji
Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia osób dedykowanych

dodano:2016-05-09 | Wracaj