Dotacje i projekty

Informujemy, iż firma "ROYAL-STAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

pt. „INTERNACJONALIZACJA JAKO ELEMENT PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI ROYAL-STAR”

Głównym celem realizacji projektu jest przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji, który wskaże konieczne do podjęcia działania umożliwiające wejście z oferowanymi przez Wnioskodawcę innowacyjnymi usługami na rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 67 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 80 %

 

Plik do pobrania